Usługi

  • Tniemy fachowo

    Tniemy fachowo

    każde tekstylia

  • Wzorniki tkanin

    Wzorniki tkanin

    wsparcie w sprzedaży

Rozwój firmy - więcej usług

Wraz z rozwojem firmy SE-DA zaczęto oferować więcej usług związanych z główną działalnością firmy. Przez wiele lat wyspecjalizowanej działalności i rozbudowy parku maszynowego staliśmy się oferentem usług. Zostały one wymienione w poszczególnych działach oferty.